Witamy Państwa w serwisie internetowym wspierającym proces konsultacji społecznych zmiany planu miejscowego!

W niniejszym serwisie przekazywane będą najważniejsze informacje dotyczące najbliższych wydarzeń, spotkań jakie dla państwa przygotowaliśmy oraz prac nad planem miejscowym.

Informujemy, że zrealizowaliśmy już cztery etapy konsultacji planu zagospodarowania wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki. Były to: spotkania konsultacyjno-informacyjne, warsztaty konsultacyjne, mapa internetowa z formularzem on-line oraz spotkanie otwarte w Urzędzie Gminy w Kotuniu.

 


Projekt planu zagospodarowania wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki na etapie projektowania na dzień 31.10.2017r.

 

Prezentujemy Państwu projekt planu zagospodarowania wg stanu na dzień 31.10.2017r. Prezentowany projekt rysunku planu nie uwzględnia jeszcze wniosków złożonych od dnia 16.10.2017r. Informujemy, że prezentowany rysunek może ulec zmianie do czasu jego uchwalenia przez Radę Gminy Kotuń.

Informujemy, że zakończyliśmy zbieranie wniosków do planu zagospodarowania. Na wnioski Urząd nie odpowiada indywidualnie, w celu uzyskania odpowiedzi na wniosek należy wziąć udział w dyskusji na etapie wyłożenia projektu, gdzie będzie istniała możliwość rozmowy z projektantem i składania uwag na piśmie. O wyłożeniu projektu planu zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem BIP Urzędu a także niniejszego serwisu.

>>> POBIERZ PROJEKT PLANU <<<

Zalecamy pobrać plik z rysunkiem planu na dysk i otwierać go lokalnie, w tym celu proponujemy powyższy link kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "zapisz element docelowy jako..."


 

Kolejny etap konsultacji planu zagospodarowania to zaplanowany na lipiec 2018 roku punkt konsultacyjny, wystawiony podczas festynu "Dni Kotunia" na placu gminnym w Kotuniu, w celu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia niniejszej strony internetowej, gdyż pojawiać się tu będą kolejne informacje na temat dokładnych godzin spotkań, przebiegu konsultacji i procesu planistycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z folderem informacyjnym.

Jednocześnie przypominamy, że na dole strony wskazane są dane kontaktowe. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w projektowaniu przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni swojej wsi!