Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki informujemy, że każda osoba zainteresowana może brać udział w procedurze planistycznej, w szczególności może składać do Wójta Gminy Kotuń wnioski do planu. Na tej stronie internetowej mają Państwo możliwość sprawdzenia przeznaczenia swojej działki gruntu w obowiązującym studium i obecnym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu mogą Państwo skorzystać z menu po prawej stronie i otworzyć właściwy dokument planistyczny lub skorzystać z mapy zamieszczonej poniżej.

Poniższy formularz umożliwia Państwu złożenie wniosku do planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki w trybie art 17 pk1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aby złożyć wniosek należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką (*) i nacisnąć przycisk "WYŚLIJ FORMULARZ DO URZĘDU!".

Z uwagi na formę składania wniosków Wójt Gminy Kotuń zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji wniosków złożonych za pośrednictwem poniższego formularza.

 

WNIOSEK DO PLANU:

Wymagane *