Witamy Państwa w serwisie internetowym wspierającym proces konsultacji społecznych zmiany planu miejscowego!

W niniejszym serwisie przekazywane są najważniejsze informacje dotyczące najbliższych wydarzeń, spotkań jakie dla państwa przygotowaliśmy oraz prac nad planem miejscowym.

Informujemy, że zrealizowaliśmy już cztery etapy konsultacji planu zagospodarowania wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki. Były to: spotkania konsultacyjno-informacyjne, warsztaty konsultacyjne, mapa internetowa z formularzem on-line oraz spotkanie otwarte w Urzędzie Gminy w Kotuniu.


PUNKT KONSULTACYJNY - WYŁOŻENIE PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Gręzów, Broszków i Polaki. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przygotowaliśmy dla Państwa punkt konsultacyjny, który będzie działał

w Kotuniu, na Placu imienia Bronisławy i Jana Danielaków

w dniach od 7 do 8 lipca 2018r.

Punkt konsultacyjny czynny będzie w godzinach od 1100 do 1700. Dyżur urbanisty przewidziano w godzinach od 1400 do 1700.

W punkcie konsultacyjnym dostępne będą do wglądu szczegółowe mapy zagospodarowania terenu. Będzie istniała także możliwość złożenia uwag do projektu planu zagospodarowania.

Dodatkowo informujemy, że termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Broszków, Gręzów i części wsi Polaki to 7 – 31 lipca 2018r., miejsce wyłożenia: Urząd Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń.

Dodatkowe informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych i pracach nad zmianą planu dostępne są pod numerem telefonu: (25) 641 40 25.

Zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego!


Projekt planu zagospodarowania wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki

 

Prezentujemy Państwu projekt planu zagospodarowania wg stanu na dzień 11.06.2018r. Informujemy, że prezentowany rysunek może ulec zmianie do czasu jego uchwalenia przez Radę Gminy Kotuń.

>>> POBIERZ PROJEKT PLANU <<<

Zalecamy pobrać plik z rysunkiem planu na dysk i otwierać go lokalnie, w tym celu proponujemy powyższy link kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "zapisz element docelowy jako..."


 

Zapraszamy do zapoznania się z folderem informacyjnym.

Jednocześnie przypominamy, że na dole strony wskazane są dane kontaktowe. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w projektowaniu przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni swojej wsi!